Tu sa nachádzate: Domov / Vydavateľstvo / Katalóg CD / KK-0050

Ja viem, že s ním ísť je nádherné

KK-0050-2331, EAN: 8588003378392, (P) & (C) 2007

1. Úsmev / 2. Vďačiť Ti chcem mama / 3. Žehná nás / 4. Šťastný človek / 5. Chválospev / 6. Život / 7. Zoskupení všetci v Jeruzaleme / 8. Pater noster / 9. Správnou cestou / 10. Pane, som tak veľmi rád / 11. Chcem Ti povedať / 12. Drahá moja mam / 13. Len s láskou / 14. Máme miesta / 15. Moja múdrosť / 16. Je to už raz tak / 17. Jezis ma rad vsetky deti / 18. Keby si mal / 19. Nový Jeruzalem

celkový čas 43:08

Vega: Odkaz lásky

Návod: Kliknutím na tlačítko VIDEO-UKÁŽKA spustíte zvukovo-obrazovú ukážku CD, kliknutím dolu na šípku reproduktora vedľa tlačítka AUDIO spustíte zvukovú ukážku tohto albumu. Príjemné sledovanie!

Zvuková ukážka Kúpiť

img

Vega: K Tebe volám

1. Ó matka Pána / 2. Keď prídem pred Tvoj oltár / 3. K Tebe volám / 4. Môj Ježiš z lásky plný rán / 5. Poď k Spasiteľu / 6. Golgota / 7. Ó snehobiela hostia / 8. Otče náš / 9. Prídi ó Ježiš / 10. Príjmi matka v náruč dietky / 11. Som sľúbila / 12. Ó pomocnica / 13. Tvoj ľud pred Tebou sa schádza / 14. Matička ach
celkový čas 45:41

img

Späť