Tu sa nachádzate: Domov / Vydavateľstvo / Katalóg CD / KK-0029

KOSU

KK-0029-2331, (P) & (C) 2011

1.-8. Suita Abdelazer 14:28 * 9.-10. Antické tance 7:51 * 11.-13. Koncert pre hoboj a sláčikový orch. d-mol 11:52 * 14. Valse Triste 3:50 * 15.-20. Suita pre sláčikový orchester 20:17 * 21. Musica Slovaca 5:39

celkový čas 63:57

KOSU

Návod: Kliknutím na šípku vedľa ikony reproduktora sa Vám spustí ukážka CD

Zvuková ukážka

Späť